DMCR NEWS

กระทรวงทรัพย์ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2564

  • 16 ธ.ค. 2563
  • 2,858
กระทรวงทรัพย์ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2564

          วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. เพื่อร่วมพิจารณา "ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564" ของกระทรวงฯ โอกาสนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารเขาร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          สำหรับการมอบความสุขให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ได้จัดจุดแวะพักของ ทส. (Rest Area) เพื่อรับรองประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดตั้งหน่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามโครงการ คทช. โดยกำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกิน 1 ล้านไร่ และสำรวจแล้วเสร็จ 100% การจัดทำโครงการ "พฤกษามหามงคล" แจกกล้าไม้ 10 ล้านกล้า  การจ้างงานประชาชน 5,500 อัตรา เพื่อสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. การจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดงาน Botanic Festival Inspiration การเปิดให้บริการฟรีสถานที่ท่องเที่ยวของกระทรวงฯการลดราคาค่าเข้าชม ค่าสินค้าบ้านพักและผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป.ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงฯ จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง