DMCR NEWS

ผู้ช่วยเลขาฯ ศรชล. เยี่ยมคารวะ อทช. พร้อมหารือโครงการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564

  • 8 ม.ค. 2564
  • 474
ผู้ช่วยเลขาฯ ศรชล. เยี่ยมคารวะ อทช. พร้อมหารือโครงการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564

          วันที่ 8 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้การต้อนรับ พล.ร.ท. อำนวย ทองรอด ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในฐานะผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อหารือโครงการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การจัดหาระบบควบคุมการปฎิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลสำหรับ ศรชล. (C2) รวมถึงการเสนอขอคลื่นความถี่สำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการ C2 ซึ่งโครงการดังกล่าว กรม ทช. จะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีแผนจะดำเนินการในโครงการระยะที่  2 ต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง