DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องหมายแนวเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕)(เชิญชวน)

  • 13 ม.ค. 2564
  • 79

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๕๙๑๖๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
แบบหลักปักหมุดแนวเขต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง