DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล พื้นที่หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)(เชิญชวน)

  • 21 ม.ค. 2564
  • 129

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา 28 มกราคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-142- 7400 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำนวน ๑ งาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง