DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (รับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

  • 26 ม.ค. 2564
  • 67

 

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 2142 7409

โทรสาร 0 2143 7940 

 อีเมล์ : nathakan.ch@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-ซื้อเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม(งบวิจัย)-รอบ2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
เอกสารประกวดราคา-ซื้อเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม(งบวิจัย)-รอบ2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
TOR(แก้ไข)-ซื้อเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม(งบวิจัย).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ราคากลาง-ซื้อเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม(งบวิจัย).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง