DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนในแปลงถาวร ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช))

  • 27 ม.ค. 2564
  • 43

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อข่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง