DMCR NEWS

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรัง เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จัดทำและจัดวางทุ่น(Boom) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองสำคัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(รับฟังวิจารณ์)

  • 28 ม.ค. 2564
  • 53

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28- - 1 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  075-252850

อีเมล https://dmcr.go.th/

 

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
แผนที่แสดงตำแหน่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ร่างประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง