DMCR NEWS

ทช.ฉลองครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน ปล่อยเรือวิจัยทรัพยากรทางทะเล

  • 30 เม.ย. 2558
  • 2,736
ทช.ฉลองครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน ปล่อยเรือวิจัยทรัพยากรทางทะเล

               วันที่ 30 เมษายน 2558 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือสำรวจวิจัย เรือจักรทองทองใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต โดยมีนายเจิ้ง ซูเหว่ย กงศุลจีน ประจำภูเก็ต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือไทย-จีนด้านทะเล ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย และทบวงกิจการมหาสมุทร (SOA) โดยสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งที่ 1 (FIO) ของจีน

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง