DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดระนอง และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

  • 23 ก.พ. 2564
  • 30

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดระนองฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง