DMCR NEWS

รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แจ้งการพบเห็นเต่ามะเฟืองวางไข่ 2564

  • 26 ก.พ. 2564
  • 1,168
รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แจ้งการพบเห็นเต่ามะเฟืองวางไข่ 2564

            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แจ้งการพบเห็นเต่ามะเฟืองวางไข่ ประจำปี 2564 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. และนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช.  ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดพังงา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบางขวัญ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
           สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนผู้พบเห็นการวางไข่ของเต่าทะเลและแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงาน ทส. เพื่อขอบคุณและชื่นชมทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวในการติดตามเฝ้าระวัง เพื่อจะได้ดำเนินการดูแลและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสม ให้พวกลูกเต่าทะเลเหล่านั้นได้เจริญเติบโตอยู่คู่กับท้องทะเลไทยสืบไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง