DMCR NEWS

กรมทะเล จัดกิจกรรม “สงกรานต์ วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2564”

  • 8 เม.ย. 2564
  • 189
กรมทะเล จัดกิจกรรม “สงกรานต์ วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2564”

          วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 ทช. จัดกิจกรรม “สงกรานต์ วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2564” โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานพร้อมกล่าวคำอวยพรให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ที่คนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมถึงเป็นการแสดงความนอบน้อมที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออีกด้วย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปตามความเหมาะสม และปลอดภัยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง