DMCR NEWS

กรมทะเล สนธิกำลังทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กว่า 136 ไร่

  • 28 เม.ย. 2564
  • 533
กรมทะเล สนธิกำลังทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กว่า 136 ไร่

         วันที่ 28 เมษายน 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉลามขาว สนธิกำลังร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกรมป่าไม้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมกว่า 30 นาย เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกครอบครอง จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 136 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยในแปลงที่ 1 ถูกบุกรุกครอบครองทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและที่พัก เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา และแปลงที่ 2 มีการบุกรุกถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โดยมีการถมดินลักษณะทำท่าเรือ มีการกั้นรั้วห้ามเข้าพื้นที่ และจัดทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื้อที่ 130 ไร่ 58 ตารางวา โดยทั้ง 2 แปลง มีสภาพเป็นป่าชายเลนน้ำทะเลท่วมถึงเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
         โดยการปฏิบัติการสนธิกำลังดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ กรม ทช. และหน่วยงานในสังกัด ทส. ตรวจสอบผืนป่าบกและป่าชายเลนทั่วประเทศ หากพบว่ามีการบุกรุกให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ผืนป่าที่เสื่อมโทรม หรือถูกบุกรุก กลับมาฟื้นฟูสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง
 
 
 
 
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง