DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราาคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

  • 30 เม.ย. 2564
  • 130

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2142-7418 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
tor.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง