DMCR NEWS

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือก

  • 11 พ.ค. 2564
  • 100

ดาวน์โหลด

ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
TOR จ้างที่ปรึกษา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง