DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกใยยักษ์ จำนวน ๓ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

  • 13 พ.ค. 2564
  • 347

ดาวน์โหลด

ซื้อเชือกใยยักษ์ จำนวน ๓ ม้วน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง