DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ

  • 11 มิ.ย. 2564
  • 1,068
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ

          วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          การประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แต่ยังไม่ผ่าน ครม. และโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ เตรียมเสนอ กนช. ภายในปี พ.ศ. 2564 – 2565 ความก้าวหน้าผลการติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงครามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) อีกทั้งเพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาระยะที่ 1 จังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง