DMCR NEWS

อธิบดีกรม ทช. ประชุมด่วนบูรณาการทุกฝ่าย กู้วิกฤตอวนคลุมปะการังเกาะโลซิน

  • 16 มิ.ย. 2564
  • 1,003
อธิบดีกรม ทช. ประชุมด่วนบูรณาการทุกฝ่าย กู้วิกฤตอวนคลุมปะการังเกาะโลซิน

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมแผนดำเนินการและขั้นตอนการเก็บกู้เครื่องมือประมงที่ปกคลุมบนแนวปะการังเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. และผู้บริหารระดับสูงของกรม ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 2 , นักวิชาการด้านปะการังและทรัพยากรทางทะเล รวมถึงอาสาสมัครนักดำน้ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting โดยในที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่าควรให้ความสำคัญกับแนวปะการังมากที่สุดและไม่สร้างความเสียหายต่อแนวปะการังเพิ่มเติม ซึ่งแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ได้มีนักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน 20 คนแบ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับ Instructor จำนวน 14 คน และระดับ Dive Master จำนวน 6 คน เข้าร่วมปฏิบัติการเก็บกู้เครื่องมือประมงในครั้งนี้ พร้อมทีมนักวิชาการ อาจารย์ จากหลายหน่วยงานเพื่อร่วมสำรวจประเมินความเสียหาย ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเครื่องมือประมงที่เก็บกู้ได้จะถูกนำมาสืบหาถึงแหล่งที่มาเพื่อเตรียมดำเนินคดีต่อไป
           ทั้งนี้ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใต้น้ำ กองทัพเรือ จำนวน 3 ทีม 15 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนเรือหลวงราวี ซึ่งมีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) จำนวน 2 แคปซูลในเรือ และเรือ ต.991 ตลอดจนเครื่องบินตรวจการณ์และเฮลิคอปเตอร์ อย่างละ 1 ลำ พร้อมทีมแพทย์สนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อดูแลอาสาสมัครนักดำน้ำ ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
 
 
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง