DMCR NEWS

กรมทะเล หารือการจัดทำแผนงานสำรวจทรัพยากรทางทะเลโดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

  • 19 ก.ค. 2564
  • 1,495
กรมทะเล หารือการจัดทำแผนงานสำรวจทรัพยากรทางทะเลโดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานสำรวจทรัพยากรทางทะเล โดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ทั้ง 7 แห่ง ผู้แทนกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเล และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนบริษัท ซิสทรอนิกส์  จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือถึงแนวทางในการสำรวจทรัพยากรทางทะเลโดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนาคต โดยผู้ประสานงานวิชาการของ สวพ. ได้นำเสนอแผนงานและเทคโนโลยีที่ต้องการใช้ในงานสำรวจปะการัง กองหินใต้น้ำ สัตว์ทะเลหายาก และการสำรวจวิจัยหญ้าทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืน

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง