DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะขายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 27 ก.ค. 2564
  • 91

ดาวน์โหลด

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง