DMCR INFOGRAPHIC

รู้จักกันหน่อยแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย ตอนที่ ๒ ทะเลจันทบุรี

  • 21 ก.ย. 2564
  • 64
รู้จักกันหน่อยแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย ตอนที่ ๒ ทะเลจันทบุรี

แมงกะพรุน ชื่อนี้มีทั้งประโยชน์และพิษภัยที่ร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งกรม ทช. มีการสำรวจและเฝ้าระวังความหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อทำความรู้จักกับการแพร่กระจายของแมงกะพรุนในน่านน้ำไทยในพื้นที่ทะเลแต่ละจังหวัด ว่าเราจะพบเจอพวกเขาแบบไหนชุกชุมมากที่สุด แบบไหนต้องระวังป้องกันกันอย่างไร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตติดตามกันครับ
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_372/d_19304
การปฐมพยาบาล : https://km.dmcr.go.th/th/c_247/d_16248

ดาวน์โหลด

รู้จักกันหน่อยแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย ตอนที่ ๒ ทะเลจันทบุรี.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1