DMCR NEWS

“ดร.พรศรี” ร่วมเป็นสักขีพยานพิธี MOU โครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติก

  • 23 ก.ย. 2564
  • 660
“ดร.พรศรี” ร่วมเป็นสักขีพยานพิธี MOU โครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติก

          วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ตและงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้โครงการความร่วมมือความร่วมมือเพื่อการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CAP - SEA) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ โอกาสเดียวกันนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
          สำหรับโครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญในจังหวัดภูเก็ตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับประเทศ ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน พร้อมกับเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในระดับสากล ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ อีกมากกว่า 30 แห่ง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม ตลาด ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และคลังสมอง (Think Tanks) จากภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง