DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ (การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดชุมพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 23 ก.ย. 2564
  • 303

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง