DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

  • 27 ต.ค. 2564
  • 242

ดาวน์โหลด

จ้างปฏิบัติงานด้านการเงิน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง