DMCR NEWS

กรมทะเล ”ร่วมกับ “บริษัท SCG” หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดวางปะการังเทียม โดยใช้นวัตกรรม 3D printing และแนวทางการดำเนินงานการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต

  • 14 ม.ค. 2565
  • 204
กรมทะเล ”ร่วมกับ “บริษัท SCG” หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดวางปะการังเทียม โดยใช้นวัตกรรม 3D printing และแนวทางการดำเนินงานการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  หารือร่วมกับคุณมงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (SCG) และคณะ เกี่ยวกับความคืบหน้าการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานจัดวางปะการังเทียม โดยใช้นวัตกรรม 3D printing เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการจัดวางวัสดุลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ที่ผลิตจากเทคโนโลยี 3D printing รูปทรงคล้ายคลึงกับปะการังธรรมชาติ จัดวางใต้ท้องทะเล เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ อีกทั้ง หารือแนวทางการดำเนินงานการปลูกและดูแลป่า  เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และการแบ่งปันกรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ ในการนี้บริษัท SCG พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต และประสานพลังความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนสืบไป

.

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง