DMCR NEWS

ทช. จัดนิทรรศการ “วาฬแห่งสยาม” สนับสนุนให้เป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง

  • 13 ก.ค. 2558
  • 1,698
ทช. จัดนิทรรศการ “วาฬแห่งสยาม” สนับสนุนให้เป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัด ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เรื่อง "สัตว์ทะเลหายาก ก่อนถึงวันไทยทั้งชาติต้องร้องไห้" พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ "วาฬบรูด้า แมนต้า และสัตว์ทะเลหายาก สูญพันธุ์หรืออยู่ร่วมยั่งยืน" พร้อมกันนี้นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร จากนั้นคณะผู้บริหารได้เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการ "วาฬแห่งสยาม" ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนสัตว์ทะเลหายากให้เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองของไทย โดยภายในงานได้มีการเสวนาในเรื่องการชมวาฬบรูด้าอย่างถูกวิธี การอ่านหนังสือนิทานความรู้เกี่ยวกับวาฬบรูด้าฉบับอักษรเบรลล์โดยเด็กพิการทางสายตา ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดและภาพถ่ายเกี่ยวกับวาฬบรูด้า รวมทั้งแบบโมเดลจำลองลูกวาฬบรูด้าที่มีขนาดเท่ากับของจริง ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง