DMCR INFOGRAPHIC

๕ จังหวัดที่มีแหล่งหญ้าทะเล มากที่สุด

  • 30 มี.ค. 2565
  • 2,060
๕ จังหวัดที่มีแหล่งหญ้าทะเล มากที่สุด

หญ้าทะเล นับเป็น ๑ ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญของประเทศไทย โดยกรม ทช. ได้จัดอันดับจังหวัดที่พบพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลมากที่สุด ๕ อันดับแรก พร้อมสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล เพื่อพวกเรามาช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลของพวกเราต่อไป
ข้อมูลรายจังหวัด Ref. https://bigdata.dmcr.go.th/detail/resource/82

ดาวน์โหลด

๕ จังหวัดที่มีแหล่งหญ้าทะเล มากที่สุด.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49