DMCR NEWS

ประกาศเชิญชวน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 578.12 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

  • 23 พ.ค. 2565
  • 148

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7459 1626 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
แผนที่แสดงพื้นที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง