DMCR FACEBOOK

ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวลึก เพื่อประโยชน์สาธารณะ

  • 26 พ.ค. 2565
  • 91
ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวลึก เพื่อประโยชน์สาธารณะ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ร่วมกับ ทสจ.กระบี่ กอ.รมน.กระบี่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ สนธิกำลัง ปฏิบัติการรื้อถอนผลอาสิน(สวนปาล์มน้ำมัน) ออกไปจากพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน ท้องที่ บ้านควนโอ ม.๕ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เนื้อที่ ๓๐-๑-๐๘มไร่ เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำประโยชน์โดยมิชอบให้กลับคืนมาเป็นที่ดินของรัฐและฟื้นฟูป่าชายเลนให้สมบูรณ์ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง