DMCR FACEBOOK

ติดประกาศ แจ้งครั้งสุดท้ายให้ออกจากพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนนครฯ

  • 31 พ.ค. 2565
  • 55
ติดประกาศ แจ้งครั้งสุดท้ายให้ออกจากพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนนครฯ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จ.นครศรีธรรมราช นำประกาศบังคับคดีไปติด ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหมายบังคับคดีให้ขับไล่ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนออกจากป่าที่เกิดเหตุ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร ท้องที่ ม.๑ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ หากพ้นกำหนดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง