DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูล ความเห็น เพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 31 พ.ค. 2565
  • 84

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง