DMCR NEWS

ประกาศเชิญชวน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 578.12 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

  • 2 มิ.ย. 2565
  • 135

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-591626 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ตารางราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง