DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 65 พร้อมเชิญเหรียญรางวัล “World No Tobacco Day 2022 Awards” มอบให้ รมว.ทส.

  • 2 มิ.ย. 2565
  • 1,945
กรม ทช. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 65 พร้อมเชิญเหรียญรางวัล “World No Tobacco Day 2022 Awards” มอบให้ รมว.ทส.

          วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ได้รับการประกาศจาก UN หรือ องค์การสหประชาชาติ สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ โดยปีนี้ รัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ การประชุมในหัวข้อ “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment”  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 กำหนดประเด็น เรื่อง “ONLY ONE EARTH : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา” มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำให้ได้ตามเป้าหมาย Net Zero ต่อไป 
          โอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้เชิญเหรียญรางวัลชนะเลิศระดับโลก World No Tobacco Day 2022 Awards จากการส่งโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ของประเทศไทย เข้าร่วมประกวด  และได้รับรางวัลมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมฯ นำมามอบให้กับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับมอบด้วย เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง