DMCR FACEBOOK

รองฯ ทช. ให้สัมภาษณ์ป่าชายเลนความหวังคาร์บอนเครดิต รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส

  • 23 มิ.ย. 2565
  • 31
รองฯ ทช. ให้สัมภาษณ์ป่าชายเลนความหวังคาร์บอนเครดิต รายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ให้สัมภาษณ์กับบริษัท อี เลิร์น จำกัด พร้อมด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของป่าชายเลนและคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งได้นำเสนอนโยบายในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ในรายการ “Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส” ตอน ป่าชายเลนความหวังคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นรายการสารคดีเชิงข่าวแนวสืบสวน ที่ลึก รอบด้าน หลากหลาย เชื่อมโยงให้เห็นถึงต้นตอของปัญหา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในสังคม ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมรายละเอียดได้ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๔๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง