DMCR FACEBOOK

ปรับปรุงพื้นที่ หาดเกาะไข่ ทะเลพังงา ที่นี่ขอปลอดบุหรี่

  • 28 มิ.ย. 2565
  • 70
ปรับปรุงพื้นที่ หาดเกาะไข่ ทะเลพังงา ที่นี่ขอปลอดบุหรี่

วันที่ ๒๘ มิถุนายน กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) นำเรือ ทช. ไปปรับปรุงซ่อมแซมจุดสูบบุหรี่ พื้นที่เกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา รวม ๕ จุด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด โดยการจัดระเบียบการสูบบุหรี่ การทิ้งก้นบุหรี่ และการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว ร้านค้าบริการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง