DMCR FACEBOOK

วราวุธ แสดงจุดยืนแก้ไขปัญหาทะเลยั่งยืน งาน Ocean Conference นานาชาติชมไทยผลงานก้าวกระโดด

  • 28 มิ.ย. 2565
  • 79
วราวุธ แสดงจุดยืนแก้ไขปัญหาทะเลยั่งยืน งาน Ocean Conference นานาชาติชมไทยผลงานก้าวกระโดด

🐬 การประชุม 2022 UN Ocean Conference ได้กำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส สำหรับประเทศไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ขึ้นกล่าวแสดงบทบาทและท่าทีของประเทศไทย โดยได้ตอกย้ำถึงความก้าวหน้าในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย รวมถึงแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกมิติ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากหลายประเทศถึงการดำเนินงานของประเทศไทย ที่สามารถจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างก้าวกระโดดและสะท้อนตอบเป้าหมายการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๔ อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง