DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต)

  • 1 ก.ค. 2565
  • 103

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง