DMCR FACEBOOK

ของดีทะเลตราด คือหาดทรายดำ ๑ เดียวในไทย

  • 6 ก.ค. 2565
  • 85
ของดีทะเลตราด คือหาดทรายดำ ๑ เดียวในไทย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ อำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม” ตลอดการเดินศึกษาเส้นทาง มีการอธิบายความรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน สัมผัสทรายดำ สปาเท้าทรายดำ โดยตลอดวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ๑๐๒ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง