DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 6 ส.ค. 2565
  • 72
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

สะพานสีรุ้ง ท่าเทียบเรือไปเที่ยวชมหาดสันหลังมังกร ตั้งอยู่ที่ ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล โดยสันหลังมังกรที่ตันหยงโปนี้เป็นหาดสันทรายกลางทะเลที่เกิดจากการทับถมของซากเปลือกหอยนับล้านตัว จนกลายเป็นสันทรายในทะเลยาวกว่า ๔ กม. เชื่อมระหว่างเกาะหัวมันกับเกาะสาม ถ้ามองดูที่หาดสันหลังมังกร จะเหมือนกับมีการเคลื่อนไหว เนื่องจากแสงแดดที่ตกกระทบลงบนเปลือกหอยดูระยิบระยับนั่นเอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง