DMCR FACEBOOK

บูรณาการทวงคืนผืนป่าชายเลน เขตชายฝั่งไม้แก่น ทะเลปัตตานี

  • 17 ส.ค. 2565
  • 36
บูรณาการทวงคืนผืนป่าชายเลน เขตชายฝั่งไม้แก่น ทะเลปัตตานี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น ทสจ.ปัตตานี ศูนย์ป่าไม้จังหวัดปัตตานี (กรมป่าไม้) กอ.รมน.ปัตตานี ฝ่ายปกครองอำเภอไม้แก่น ตำรวจกองกำกับการ ๖ กองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชป.๓ จ.ปัตตานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปน.๒ (ทรายขาว) และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน (AO๓) ทวงคืนผืนป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยตรวจยึดจับกุมพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓.๓๒ ไร่ ท้องที่ ม.๔ บ้านดอนทราย ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี และร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ไม้แก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง