DMCR FACEBOOK

ทช. ชลบุรี รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติร่วมสร้างสุขภาพดี

  • 17 ส.ค. 2565
  • 85
ทช. ชลบุรี รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติร่วมสร้างสุขภาพดี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดการขยะและชายหาดปลอดบุหรี่ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัล มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อการมีสุขภาพดี “ระดับทอง” ในงานประชุม การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง