DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 2 ก.ย. 2565
  • 294
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

หาดนุ้ย หาดลับอีกแห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ต ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะ กึ่งกลางระหว่างหาดในหานและหาดกะตะน้อย ด้านหน้าหันออกสู่ทะเลอันดามัน เดิมเป็นอ่าวเล็กๆ ที่ไม่มีหาด ต่อมาเกิดการทับถมของตะกอนทรายที่ถูกชะล้างลงมาจากภูเขา จึงเกิดเป็นหาดทรายขนาดมินิขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง