DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 4 ก.ย. 2565
  • 798
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ม้าน้ำ Hippocampus sp. เป็นปลาทะเลกระดูกแข็ง โดยมีลักษณะลำตัวแปลกแตกต่างจากปลาชนิดอื่น คือ มีหัวคล้ายม้า ลำตัวปกคลุมด้วยเปลือกแข็งเป็นข้อ ๆ แทนเกล็ด โดยในประเทศไทยพบ ๕ ชนิด คือ ม้าน้ำดำ ม้าน้ำหนาม ม้าน้ำสามจุด ม้าน้ำแคระ และม้าน้ำยักษ์ สถานภาพปัจจุบันถูกคุกคามอย่างหนัก จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณแนวหญ้าทะเล แนวปะการัง และป่าชายเลน การทำประมงอวนลาก การจับม้าน้ำเกินกำลัง การลักลอบค้าม้าน้ำ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง