DMCR FACEBOOK

ขอคืนพื้นที่บุกรุก เตรียมฟื้นฟูป่าชายเลนเขตละงู

  • 21 ก.ย. 2565
  • 1,829
ขอคืนพื้นที่บุกรุก เตรียมฟื้นฟูป่าชายเลนเขตละงู

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นพยานในการปฏิบัติการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริมาตรดิน ๓,๓๘๙ ลูกบาศก์เมตร พืชผลอาสินที่ปลูกไว้ในพื้นที่ ๓๘ ต้น จากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๒ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เนื้อที่ ๑๐-๒-๑๙ ไร่ ท้องที่บ้านห้วยไทร ม.๑๐ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จากนั้นมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล นำเรื่องราวรายละเอียดการดำเนินการไปลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู จ.สตูล ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง