DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 25 ก.ย. 2565
  • 451
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

หอยมือเสือ : Giant clam เป็นหอยสองฝาในวงศ์ Tridacnidae ทั้วโลกพบ ๘ ชนิด และพบในเขตน่านน้ำไทย ๔ ชนิด แต่ที่ยังมีชีวิตอยู่มี ๓ ชนิด ได้แก่ Tridacna squamosa, T. maxima และ Tridacna crocea ส่วน T. gigas พบแต่เปลือก โดยมีแหล่งที่อยู่ตามแนวปะการังและบริเวณที่น้ำทะเลใสแสงแดดส่องถึงได้ดีถึงความลึกประมาณ ๒๐ เมตร จัดอยู่ในบัญชีในรายชื่อสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือหายาก ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง