DMCR FACEBOOK

รมว.ทส. ชู ทส.หนึ่งเดียว เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

  • 3 ต.ค. 2565
  • 93
รมว.ทส. ชู ทส.หนึ่งเดียว เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๒๐ ปี โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ทส. พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรี ทส. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมผู้บริหารในสังกัด และในส่วนของกรม ทช. นำโดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย จากนั้น รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ รางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบของกระทรวงฯ และรางวัลคนดีศรี สป. ซึ่งในปีนี้กรม ทช. ได้มีข้าราชการเข้ารับรางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบของกระทรวงฯ ๒ ราย พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ได้ให้เกียรติมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าในสังกัด ทส. โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยกันด้วยความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเครือข่ายอาสาสมัครจากภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้นึกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด "together possible" หรือ "ทส.หนึ่งเดียว" เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง