DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 18 ต.ค. 2565
  • 2,123
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

พาทัวร์ สุดปลายแหลมตาชี หรือแหลมโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ตะโละกาโปร์ ยาวไปจนถึง ต.แหลมโพธิ์ ใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตัวแหลมเป็นจะงอยสันทรายที่ถูกคลื่นซัดมาสะสม ทำหน้าที่โอบล้อมจนเกิดเป็นอ่าวปัตตานีอยู่ด้านใน ตลอดแนวแหลมด้านนอกจะมีวิวทิวทัศน์ของทะเลอ่าวไทยที่สวยงาม ส่วนด้านในที่ติดกับอ่าวเป็นที่ตั้งของผืนป่าชายเลน และชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง