DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมพิธีจัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

  • 18 พ.ย. 2565
  • 30
รองอธิบดี ทช. ร่วมพิธีจัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย  เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรม ทช.ให้เข้าร่วมกิจกรรมจัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณอ่าวป่าตอง อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต
          โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้มีพลเรือตรีภุชงค์ รอดนิกร ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายวัฒนพงษ์  สุกใส ผอ.สนง.ทสจ.จ.ภูเก็ต นายวิษณุ แจ้งใจผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมี นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวรายงาน ตามที่กรม ทช. มีภารกิจในการดูแล รักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมถึงจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการวางทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหา การทำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ จัดระเบียบการจอดเรือ และอำนวยความสะดวกในการจอดเรือในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 33 แห่ง รวม 418 จุด ครอบคลุมปะการัง 29,125.88 ไร่ ซึ่งพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ 11 แห่ง รวม 130 จุด และพื้นที่อ่าวป่าตอง 20 จุด โดยพื้นที่อ่าวป่าตอง มีแนวปะการังรวมประมาณ 633.43 ไร่ ในการจัดวางทุ่นจอดเรือครั้งนี้ถือเป็นภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพร้อมทั้งสนองงานตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก ซึ่งมีการดำน้ำเก็บขยะ ในแนวปะการังและใต้ทะเล รวมถึงการดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการัง เพื่อป้องกัน ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมในการเข้าไปใช้พื้นที่ แนวปะการังของเรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และเพื่อช่วยส่งเสริมการเปิดฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งทะเลอันดามัน ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนไทย ต่อไป

 

 

 

 

 

 


ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง