DMCR NEWS

กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง

  • 19 พ.ย. 2565
  • 329
กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง โดยมีคุณสิริรักษ์ ศิริพงษ์ Managing Director บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น คุณอมรา ศิริพงษ์ ผู้แทนบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น พร้อมด้วยประชาชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำนักดำน้ำอาสาสมัครของกรมฯ จำนวน 250 คน พร้อมทั้งสนับสนุนยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการดำน้ำ พลขับ อาหาร อุปกรณ์ดำน้ำ และทุ่นลอยเพื่อความปลอดภัยของนักดำน้ำและกำหนดจุดดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

 

 

 

 

          สำหรับการจัดโครงการ Go Green Active มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลในเชิงสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการในการลดปริมาณขยะ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และให้เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก พร้อมทั้งสร้างทัศนคติในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยในกิจกรรมได้มีนักดำน้ำ และอาสาสมัครของกรมฯ รวมกันจำนวน 315 คน ร่วมกันดำน้ำ 60 จุด ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง 400 ไร่ เพื่อช่วยกันซ่อมแซมแนวปะการัง และเก็บขยะหรือเครื่องมือการทำประมงที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลนั้นเสียหาย จากนั้น อทช. นำทีมลงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 เพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักดำน้ำอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักดำน้ำ อาสาสมัครสามารถเก็บขยะทะเลรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 2000 กก.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง