DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมสำรวจใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บริเวณหาดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

  • 24 พ.ย. 2565
  • 23
กรม ทช. ร่วมสำรวจใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บริเวณหาดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่สำรวจใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระบบหาดอ่าวหอยเสียบ ระบบหาดบ้านทุ่งไข่เน่า และระบบหาดอ่าวยายไอ๋ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรา 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง