DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

  • 2 ธ.ค. 2565
  • 68

ดาวน์โหลด

จ้างซ่อมรถยนต์ (2).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง